เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและเครื่องมือแพทย์

2nd Run For Heart @Narathiwat ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขันของ 42one95